Laudă și închinare

Închinare în duh și adevăr

 

Închinarea: o pasiune

VIZIUNEA

O echipă de închinători în Duh și Adevăr, care trăiesc în intimitate cu Dumnezeu, crescând în maturitate spirituală. 

Pătrunderea în domeniul spiritual mult mai profund, experimentând cântarea spontană, în alte limbi, profetică, cât și eliberarea puterii lui Dumnezeu prin mijlocire și luptă spirituală în închinare.

Acorduri Agape

Inchinare 01
Inchinare 02
Inchinare 03
Inchinare 04

SCOPUL:

 1. Glorificarea lui Dumnezeu – Habacuc 3:17-19, Psalmi 68:19; 103:1; Efeseni 1:3
 2. Manifestarea prezenţei Lui – Psalm 22:3; 2 Cronici 5:12-14
 3. Crearea unei atmosfere pentru ca darurile Duhului Sfânt să se manifeste–1 Cor.14:24-25
 4. Facilitarea comunicării între noi şi Dumnezeu - Psalmi 45; Ioan 10:10
 5. Utilizarea laudei şi a închinării ca o armă spirituală de atac – 2 Cronici 20:20-26; Ps. 149; Numeri 10:9; 1 Samuel 16.23

OBIECTIVE:

 1. Creşterea la un nou nivel pe plan spiritual şi muzical a echipei de închinare.
 2. Pregătirea prin repetiţii suplimentare pentru evenimente speciale.
 3. Carte de cântări pentru grupele mici cu melodiile noi.
 4. Dezvoltarea unităţii şi relaţii de calitate între membrii echipei.
 5. Dezvoltarea liderilor de închinare.
 6. Însuşirea regulamentului de ordine interioară.
 7. Încurajarea şi promovarea compoziţiilor.
 8. Dezvoltarea creativităţii.

STRATEGIA ŞI METODELE DE LUCRU:

 • planificarea repetiţiilor, a timpului de părtăşie în rugăciune şi studiu despre aspectul închinării şi a inimii, analiză şi evaluare a programelor de închinare;
 • evaluarea departamentului împreună cu pastorul (conducerea) bisericii “Agape”;
 • selectarea şi integrarea de noi membrii ;
 • stimularea trăirii unei vieţi curate moral şi spiritual;
 • descoperirea potenţialului şi darurile de slujire în membrii departamentului;
 • slujirea membrilor departamentului ;
 • creearea unui cadru propice deschiderii şi transparenţei între membrii departamentului cu privire la cunoaștere și orice problemă apărută;
 • înţelegerea şi asumarea regulamentului de ordine interioară;
 • studiu asupra unor teme specifice de închinare și de creștere spirituală ;
 • ore de canto, lecţii muzicale practice pt. instrumentisti;
 • crearea unui cadru propice de creaţie pentru compoziţii;

Popular Videos

Category: Diverși vorbitori
Views: 459
Category: Daniel N. Matei
Views: 327

08 noiembrie 2015 - Marcel Strubert

Category: Marcel Strubert
Views: 290

Recent videos

Category: Genu Olariu
Views: 5
Category: Genu Olariu
Views: 1
Category: Genu Olariu
Views: 0